Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

  Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Oferte de Serviciu

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

angajeaza PIZZER cu experienta

Valabil in:
Oferte de Serviciu Constanta
     Publicat in: 23 Apr 2021
ANGOLO pizza & pasta, Stefan cel Mare 118, angajeaza PIZZER cu experienta la cuptorul cu lemne si OSPATAR cu experienta. 0732.145.112

Temeiul Oficiul Stat Inven Organizeaz Concurs

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2021
În temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în 24.05.2021, concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, de examinator de stat de specialitate în cadrul Serviciului Examinare Fond Electricitate-Fizică - Direcţia Brevete de Invenţie şi Informaţii Tehnologice. Condiţii de studii şi vechime: studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior, în oricare din următoarele domenii: electrotehnică/inginerie electrică, ingineria sistemelor electroenergetice, fizică, electronică, telecomunicaţii, ştiinţa calculatoarelor; cunoaşterea limbii engleză - nivel avansat; cunoştinţe de operare pe calculator: Windows 7/8/10, MS Office; abilităţi de analiză şi sinteză a soluţiilor tehnice, exprimare clară şi la obiect, organizare eficientă a timpului de lucru. Constituie un avantaj studiile de doctorat într-unul din domeniile tehnice menţionate şi cunoaşterea limbii germană/franceză. Concursul va avea loc la sediul OSIM şi va consta în 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă se va susţine pe 24.05.2021; interviul, se va susţine pe 27.05.2021. Dosarele de concurs se depun în perioada 29.04.2021 - 14.05.2021, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine documentele prevăzute de art.6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia şi relaţii suplimentare la tel. 0213060800 int. 325 sau la sediul OSIM.

Temeiul Oficiul Stat Inven Organizeaz Concurs

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2021
În temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator de stat de specialitate în cadrul Serviciului Examinare Fond Chimie-Farmacie - Direcţia Brevete de Invenţie şi Informaţii Tehnologice. Condiţii de studii şi vechime: studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna) şi master sau studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de Ministerul Educaţiei, în oricare din următoarele domenii: Bioinginerie şi Biotehnologie/ Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice/Biochimie Tehnologică/Biotehnologii Industriale ; cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională (obligatoriu engleză - nivel avansat); cunoştinţe operare pe calculator; abilităţi de analiză şi sinteză a soluţiilor tehnice, exprimare clară şi la obiect, organizare eficientă a timpului de lucru. Constituie avantaj: vechime în specialitate minim 2 ani; studiile de doctorat într-unul din domeniile tehnice menţionate; cunoaşterea limbii germane/ franceză. Concursul va avea loc la sediul OSIM şi va consta în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă se va susţine pe 25.05.2021; interviul se va susţine pe 02.06.2021. Dosarele de concurs se depun în perioada 04.05.2021 - 17.05.2021, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine documentele prevăzute de art.6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia şi relaţii suplimentare la tel. 0213060800 int. 325 sau la sediul OSIM.

Hestia Protection Sediul Bucuresti Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2021
SC HESTIA PROTECTION cu sediul in Bucuresti, angajeaza 1 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii TEL: 0740 241188

Taurus Construr Sediu Bucuresti Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2021
SC TAURUS CONSTRUR cu sediu in Bucuresti, angajeaza 1 post Ajutor bucatar, 1 post Camerista Hotel, 1 post Ajutor ospatar. TEL: 0740 241188

FUNDACUL DIN VAMA VECHE SRL,

Valabil in:
Oferte de Serviciu Constanta
     Publicat in: 23 Apr 2021
FUNDACUL DIN VAMA VECHE SRL, ANGAJEAZA SPECIALIST IN RELATII PUBLICE , STUDII SUPERIOARE. TEL 0724888592

Litemotion Security Sediul Ploiesti Sold

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Apr 2021
LITEMOTION SECURITY SRL cu sediul in Ploiesti, str Sold Erou Nicolae Arhip, angajeaza 2 electricieni in constructii civile si industriale. Tel. 0743046596

Fabrica Preparate Carne Angajeaza Personal

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Apr 2021
Fabrica preparate carne angajeaza personal calificat si necalificat.Relatii telefon 0239669397

Societatea Latini Sediul Bele Angajeaz

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Apr 2021
Societatea LATINI COM SRL, cu sediul în Com. Belești, Jud. Iași, angajează personal calificat in profesia: îngrijitor animale-5 posturi.
Trimite-ți CV-uri la: latinicom.office4@gmail.com
Interviul va avea loc în data de 07.05.2021 la ora 10.00

Firma Curatenie Angajeaza Urgent Doamne

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Apr 2021
Firma de curatenie angajeaza urgent doamne curatenie pentru spatiu birouri , zona Vitan. Programul de lucru este part time,4 h pe zi ,salariul motivant.Relatii la tel 0768396900.

Firma Curatenie Angajeaza Urgent Domni

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Apr 2021
Firma de curatenie angajeaza urgent domni curatenie pentru spatii comune,zona Unirii Programul de lucru este in ture de 8 h pe zi ,salariul motivant.Relatii la tel 0768396900.

Conformitate Prevederile Oficiul Stat Inven

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Apr 2021
În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în 20.05.2021, concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, de examinator de stat de specialitate în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică - Direcţia Brevete de Invenţie şi Informaţii Tehnologice. Condiţii de studii şi vechime: studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior recunoscută de Ministerul Educaţiei, în oricare din următoarele domenii IMST/TCM/Maşini şi sisteme de producţie/ Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice/Mecatronică/Energetică/Vehicule rutiere/Construcţii; cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională (obligatorie engleză – nivel avansat); cunoştinţe operare calculator; abilităţi de analiză şi sinteză a soluţiilor tehnice, exprimare clară şi la obiect. Concursul va avea loc la sediul OSIM şi va consta în 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă se va susţine pe 20.05.2021; interviul se va susţine pe 26.05.2021. Dosarele de concurs se depun în perioada 26.04.2021 - 11.05.2021, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine documentele prevăzute de art.6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia şi relaţii suplimentare la tel. 0213060800 int. 325 sau la sediul OSIM.

Temeiul Oficiul Stat Inven Organizeaz Concurs

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Apr 2021
În temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în 17.05.2021, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de examinator în cadrul - Direcția Mărci și Desene - Serviciului Mărci - Compartimentul Clasificare, Renunțări, Respingeri. Condiţii de studii: studii superioare la o instituţie de învăţământ superior, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, recunoscută în domeniile: juridic, economic, inginerie, tehnic şi filologie; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză/franceză, nivel mediu; cunoştinţe de operare pe calculator – Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point); Corectitudine, disciplină, capacitate de comunicare, capacitate de lucru independent, disponibilitate, atenţie, rigurozitate, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare. Concursul va avea loc la sediul OfSIM şi va consta în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă se va susţine pe 17.05.2021; interviul se va susţine pe 21.05.2021. Dosarele de concurs se depun în perioada 22.04.2021 - 07.05.2021, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine documentele prevăzute de art.6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia şi relaţii suplimentare la tel. 0213060800, int. 325 sau la sediul OSIM.

Firma Paza Angajeaja Agent Securitate Bucuresti

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Apr 2021
FIRMA DE PAZA ANGAJEAJA AGENT SECURITATE IN BUCURESTI. TEL: 0757077578

Carbon Logistic Sediul Judetul Timis Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Apr 2021
SC CARBON LOGISTIC cu sediul in judetul Timis, angajeaza 1 vopsitor auto. Tel. 0740241188

SC RINA HAIR SALON SRL cu sediul in Tulcea

Valabil in:
Oferte de Serviciu Tulcea
     Publicat in: 21 Apr 2021
SC RINA HAIR SALON SRL cu sediul in Tulcea ,str Pacii nr6 ,organizeaza concurs de ocupare a urmatoarelor posturi de lucru, MASEUR Relatii si informatii 0723582637

SC MERSIN TURISM SRL , CUI 25607530, sediul in Constanta

Valabil in:
Oferte de Serviciu Constanta
     Publicat in: 20 Apr 2021
SC MERSIN TURISM SRL , CUI 25607530, sediul in Constanta str.Caiuti nr.4 jud. Constanta, angajam pentru posturile vacante (3 posturi)-lucrator bucatarie(spalator vase mari), persaoane cu studii minime primare si cunostinte de limba engleza. Interviul va avea loc in data de 05.03.2020, ora 14.00, la adresa din Constanta str.Caiuti nr.4 jud.Constanta. Relatii suplim. la tel. 0721373378

ANIF scoate la concurs 4 posturi contractuale de executie:

Valabil in:
Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 20 Apr 2021
ANIF scoate la concurs 4 posturi contractuale de executie: consilier IA la Serviciul Resurse din cadrul unitatii centrale a ANIF,consilier IA la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale Teleorman-Neajlov, consilier IA la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale Dunare-Jiu, consilier debutant la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale Dobrogea,in data de 24.04.2021, ora 10:00,proba scrisa;Nivelul necesar de studii este de studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;Dosarele de concurs se vor depune pana pe data de 17.05.2021,ora 16:30,la sediul unitatii centrale.Mai multe detalii gasiti pe site-ul www.anif.ro sau la telefon 021.332.05.57-Florentina Lungu.

Angajam personal in Italia,

Valabil in:
Oferte de Serviciu Bistrita-Nasaud
     Publicat in: 20 Apr 2021
Angajam personal in Italia, intr-o fabrica pentru a impacheta lucruri Salariu:1150 euro, poate ajunge la 1400 euro Nr. de telefon:0731813644

Institutul Lingvistic Academiei Iorgu Iordan

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 20 Apr 2021
Institutul de lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” scoate la concurs un post contractual vacant de auditor public intern gr. IA, conform HG 286/2001, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern al Institutului. Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse umane al Institutului de lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, numai până la data de 10.05.2021 (inclusiv) orele 15.00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul Institutului de lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” în data de 11.05.2021. Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la Biroul Resurse umane al Institutului de lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” până la data de 12.05.2021, orele 15.00. Condiţiile de participare si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021.3182452.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Mica Publicitate Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Calcul pret pe loc

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma mica publicitate Libertatea

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie mica publicitate in ziarul Libertatea

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata mica publicitate Libertatea

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.